Drukuj

Nie ma równych i równiejszych

Nie ma równych i równiejszych, wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, bez względu na to, kto nimi zarządza, są zobowiązane do ponoszenia kosztów odprowadzania wód deszczowych.

 

     W odpowiedzi na publikacje dotyczące zarzutów wspólnot mieszkaniowych Smorawińskiego 1 i Smorawińskiego 3 w Turku, dotyczących rzekomo niesłusznego naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku wyjaśniamy:

  1. Nieprawdą jest, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Smorawińskiego 1 i Smorawińskiego 3 nie korzysta z urządzeń do odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych należących do PGKiM Sp. z o.o.
  2. Faktem jest, że pomimo częściowego odcięcia od kanalizacji deszczowej, Wspólnota Smorawińskiego 1 i Smorawińskiego 3 nadal odprowadza wody opadowe lub roztopowe z budynku do kanalizacji deszczowej będącej własnością Spółki.
  3. Oczywiste jest, że wody nawet bezpośrednio nie wprowadzane do studzienek, a wylewane na tereny utwardzone i chodniki, w efekcie spływają na jezdnię i wpływają do którejś ze studzienek kanalizacji deszczowej.
  4. Sprawdzimy, czy Zarządca budynku zmienił sposób odprowadzania wód deszczowych, co miałoby wpływ na wysokość wystawionych faktur. Zgodnie z przepisami prawa zmiany takie nie mogą być tymczasowe, ani prowizoryczne, muszą mieć charakter trwały i być zgłoszone do Spółki, w celu weryfikacji.
  5. Nieprawdą jest, że opłatami za odprowadzanie wód deszczowych mieszkańcy Smorawińskiego 1 i Smorawińskiego 3 są karani za to, że mają innego zarządcę. Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane prawem wnosić wspomniane opłaty. Nie ma równych i równiejszych. Wspólnoty zarządzane przez PGKiM Sp. z o.o. w Turku płacą za wody opadowe. Prywatni zarządcy nie podlegają innemu prawu i też są do tego zobowiązani.

 

Zarząd

PGKiM Sp. z o.o. w Turku