Drukuj

KOMUNIKAT

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur.

     W związku z coraz częstszymi przypadkami uszkodzenia wodomierzy w efekcie działania mrozu, przypominamy o tym, że utrzymanie wodomierza głównego w należytym stanie spoczywa na odbiorcy usług. Odbiorca usług w sytuacji, kiedy dojdzie do uszkodzenia wodomierza, jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z jego wymianą.

     Przypadki zamarznięcia wody w wodomierzu i awarii, można zgłaszać do PGKiM Sp. z o.o. pod bezpłatny numer telefonu 994, lub na numer 63 278 41 78.